Kontorhotelomkostningerne andrager ca. EUR 180 plus moms pr. måned for en adresse, fremsendelse af korrespondance, omstilling af telefon og fax og brug af konferencelokaler.

Kontorhotelløsningen er mindre omkostningskrævende end selv at leje et kontor, hvor omkostningerne i større byer med god beliggenhed ligger på EUR 15-25 pr. måned pr. m² og med mindre god beliggenhed eller i mindre byer fra EUR 8-15 pr. måned pr. m². Herved skal bemærkes, at lejekontrakter normalt indgås på vilkår af, at lejekontrakten er uopsigelig i en 5-årig periode og endvidere, at det er lejeren, der skal betale mæglerhonoraret, som normalt udgør 2-3 måneders leje.

Ved kontorhotelløsningen kan du opsige med 3 måneders varsel og forblive fleksibel, og du sparer udgifter til mægler, m.v.

Ring til os på +49 40 30 100 70 eller send en mail til mk@becklaw.de og hør nærmere om, hvad vi kan gøre for dig og dine kunder.